จุดเริ่มต้นและการเดินทางของเรา 
 
บริษัท สมุนไพรภูมิพฤกษา จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2544  โดยคุณ พัชมณ  ธาดานุกูลวัฒนา นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้มีความรัก และสนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นพิเศษ คุณพัชมณมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะนำเอาผลงานวิจัยด้านสมุนไพรที่มีชื่อเสียงในแหล่งต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลความงามโดยคัดสรรสมุนไพร ที่มีคุณภาพสูง และมีความปลอดภัย และกล้ารับรองผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจริง
image

บริษัท สมุนไพรภูมิพฤกษา จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2544
โดยคุณ พัชมณ  ธาดานุกูลวัฒนา นักวิทยาศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ผู้มีความรัก และสนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นพิเศษ
คุณพัชมณมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะนำเอาผลงานวิจัย
ด้านสมุนไพรที่มีชื่อเสียงในแหล่งต่าง ๆ มาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลความงามโดยคัดสรรสมุนไพร
ที่มีคุณภาพสูง และมีความปลอดภัย และกล้ารับรองผล
จากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจริง

image
ด้วยความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารที่ตั้งใจผลิตสินค้า
เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้ใช้สินค้าที่เปี่ยมด้วยคุณค่าจากสมุนไพรแท้ มีคุณภาพสูง
มีความปลอดภัย มีราคาที่คุ้มค่า และยุติธรรม ภายใต้
มาตรฐานสากลระดับประเทศ ตลอดจนระดับโลก
โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเรา ก่อกำเนิดและสรรค์สร้างขึ้น
มาจากความซื่อสัตย์ ความสำนึกรักต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และการมีสุขภาพที่ดีสูงสุดของผู้บริโภค
image

นอกจากนี้ ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ
มีความตั้งใจพัฒนาบริษัทฯ และมีวิสัยทัศน์ให้
บริษัทเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และความงาม ด้วยความรักที่จะให้ผู้บริโภคได้ใช้สมุนไพร
ที่เป็นธรรมชาติอันทรงคุณค่า เพื่อดูแลสุขภาพ
และจะพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ด้วยมาตรฐานระดับสากล
อย่างมีจริยธรรมจรรยาบรรณในอาชีพ ภายใต้คำสัญญา
ที่จะให้ผู้บริโภคของเรา คือ สวย สุขภาพดี มีความสุข


และในปัจจุบันนี้ บริษัทของเรา มี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และสาขาย่อย ตั้งอยู่ที่ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ส่งสินค้าไปจัดจำหน่ายทั่วทุกจังหวัด
ในประเทศไทย และในประเทศต่างๆ ทั่วโลก กว่า 30 ประเทศ  
โดยบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทุกคนพร้อมที่จะ
ส่งมอบผลงาน ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสู่มือผู้บริโภค ด้วยความสำนึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมตลอดไป

Powered by MakeWebEasy.com