60 ธรรมมะสอนใจ พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง

Last updated: 22 มี.ค. 2565  |  341111 จำนวนผู้เข้าชม  | 

60 ธรรมมะสอนใจ พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง

60 ธรรมมะสอนใจ พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง

1.อยู่ให้เขาเบาใจ ยามจากไปให้เขาอาลัยถึง ไม่ใช่อยู่ให้เขาหนักใจ จากไปให้เขาไล่ส่ง

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ -
(อัมพร อมฺพโร)

2. ถ้าคิดได้ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ ให้ช่วยทำ
ถ้าทำไม่ได้ ให้ความร่วมมือ ถ้าร่วมมือไม่ได้ ให้กำลังใจ
แม้ให้กำลังใจไม่ได้ ให้สงบนิ่ง

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(อมฺพรมหาเถร)

3. คนโกรธง่าย โกรธแรง เป็นคนมีกรรม
โกรธยาก โกรธเบา เป็นคนมีบุญ

พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร
(สมเด็จพระสังมราช สกลมหาสังมปริณายก)

4. ทำดีได้ความดี ทำชั่วได้ความชั่ว
ทำเหตุให้เกิดทุกข์ ก็ได้ความทุกข์
ทำเหตุให้เกิดสุข ก็ได้ความสุข
ทำเหตุให้เกิดความเสื่อม เราก็ได้ความเสื่อม
ทำเหตุให้เกิดความเจริญ เราก็ได้ความเจริญ
เราหนีจากผลที่เราทำไว้ไม่ได้
- หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ -

5.ชั่วดีอยู่ที่การกระทำ ดีชั่วไม่ได้อยู่ที่ดวงที่เวลา
การกระทำของเราที่ทำลงไปนั่นแหละ ทำให้เวลาดีชั่ว
-ปัญญานันทภิกขุ-

6. ลูกหลานเอ๋ย... การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม
จงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดอย่าได้ทุจริตต่อหน้าที่เลย
-หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ-

7. ศีลธรรม คือเครื่องคุ้มครอง
ถ้าศีลธรรมจากเราไป เราก็ขาดหลักประกัน
เหมือนอยู่บ้านที่ไม่มีหลังคา
-ปัญญานันทภิกขุ-

8. คิดให้รอบคอบจะทำอะไรต้องคิดก่อนว่า
มันถูกหรือผิด มันดีหรือชั่ว
-ปัญญานันทภิกขุ-

9. ผู้ที่มีการรับเอา แต่ไม่มีการให้ นั่นคือผู้ขาดทุน
ส่วนผู้ที่มีการให้โดยมีการรับเอาน้อย
ได้เท่าใด ๆ กลับยิ่งได้กำไรมากเท่านั้น ๆ
-สมณะโพธิรักษ์-

10.คิดดี พูดดี ทำดี เป็นศรีเป็นพรสูงสุดไม่มีพรเทพ พรมนุษย์
เปรียบประดุจ “ความดีที่ทำเอง”
-สมเด็จพระญาณสังวร ฯ-

11. ทุกข์นี่แหละ!! จะทำให้เราฉลาดขึ้นทำให้เกิดปัญญา
สุขนั่นสิ! มันจะปิดหูปิดตาเราความสุขสบายทั้งหลาย
จะทำให้เราประมาท

12.บุคคลที่ทนในสิ่งที่บุคคลที่ทนในสิ่งที่ทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยาก
บุคคลนั้น จะเข้าถึงความสำเร็จของชีวิต
ความอดทน ความขมขื่นจะเกิดขึ้นในเบื้องต้น
ของการทำความดี แต่จะได้รับความชื่นชมในบั้นปลาย
-หลวงปู่แหวน สุจิณโณ-


13. "แก้ตัว" ช่วยอะไรไม่ได้ "แก้ไข" ช่วยได้ทุกอย่าง "แก้แค้น" ที่ดีทีสุด คือหยุดก่อเวรกรรม
โกรธเขา...เราทุกข์ อภัยเขา...เราสุข  ----หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
14. โลภ โกรธ หลง มึงอย่าไปหลงงมงายเชียวนะ ถ้ามึงไม่อยู่ในศีลธรรมมึงก็เป็นไปตามกรรมที่มึงสร้างไว้
---หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
15. อย่าเข้าใจผิดว่าคนนิ่งนั้นเป็นคนโง่ การพูดที่ไม่เป็นสาระเป็นการโง่ที่ยิ่งไปกว่า ----ปัญญานันทภิกขุ
16.แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติ จงหมั่นทำสติ ให้แก่กล้า สติ ทำอะไรไม่ผิดพลาด ---หลวงปู่ขาว อนาลโย
17.บางคนทำแต่บุญ แต่ไม่ละบาปอันนี้เขาเรียกว่า...เสมอตัวถ้าบุญไม่ทำ ก็ให้ละบาป...อย่างเดียว
อันนั้นแหละโคตรของ...บุญ---- สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี 
18. เมื่อทำแต่กรรมดีเรื่อยๆ ไปจนเคยชินแล้วกรรมชั่วมันก็จะละไปเองโดยไม่รู้ตัว--- หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
19. คนที่ควบคุม อารมณ์ได้ คือ..ผู้ชนะ แต่คนที่ใช้ อารมณ์ กับผู้อื่นดูเหมือนจะชนะ แต่ที่จริงแล้วคุณแพ้ ตั้งแต่เริ่มใช้อารมณ์ --- หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
20. ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆ หรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดีๆ หมายความว่า ถ้าอะไรไม่ดี ก็อย่าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้น
จะถูกหรือผิด แต่ถ้ามันไม่ดี เป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูด เพราะการพูดหรือวิจารณ์ในทางเสียหายนั้นมีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำและขุ่นมัว ---สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริญายก
21. จงอย่าทำร้ายตนเอง ด้วยความคิดและอย่าทำร้ายคนใกล้ชิด ด้วยวาจา --- หลวงปู่ศุข เกสโร
22. ใครจะว่าเราดี เราชั่วนั้น ไม่ใช่อยู่ที่คนพูด แต่อยู่ที่การกระทำของเราต่างหากถ้าหากเขาว่าเราดี
แต่เราไม่ดีจริงก็ไม่มีความหมาย --- หลวงพ่อเกษม เขมโก 
23. ผู้ปฏิบัติที่แท้จริงนั้นไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงชาติหน้าชาติหลังหรือนรกสวรรค์อะไรก็ได้ให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตรง ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างแน่วแน่ก็พอ --- หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
24. ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่เคลื่อนที่ไปสู่ความเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกอย่างในโลกนี้เคลื่อนไปสู่
การสลายตัวทั้งสิ้นไม่ยึด ไม่ทุกข์ ไม่สุขละได้ย่อมสงบ --- หลวงปู่ทวด 
25. เราจะวางจิตอย่างไร เมื่อต้องเจอคนที่ทำไม่ดีกับเรา ให้คิดว่าจิตเค้าอยู่ตรงนั้นจิตของเรา มันข้ามไปแล้ว
เค้าทำไม่ดีก็อย่าไปทำเหมือนเค้า --- หลวงปู่เสน ปัญญาธโร
26. เขาจะด่า เขาจะว่า ก็ให้นิ่งท่านว่า คนที่ด่าคือ คนที่ไม่ทำงาน คนที่ทำงาน คือ คนที่ไม่พูดเวรกรรมเป็นของมีจริง ขอให้ทุกคนตั้งใจทำแต่กรรมดีเถิดจะไม่มีใครทำอะไรเราได้ --- หลวงปู่ทิม อิสริโก
27. ธรรมะคือความกตัญญู แม้นมารดา บิดาสงเคราะห์อนุเคราะห์ บุตรธิดา ก็เป็นบุญเป็นกุศล
บุตรธิดาระลึกได้ถึงความดีของมารดา บิดาแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง --- สมเด็จพระพุฒาจารย์
(เกี่ยว อุปเสโณ)
28. คนเรามันจะดี จะชั่ว มันอยู่ที่ตัวเองทั้งนั้นต่อให้มีใครชวนลงต่ำถ้าไม่ไปด้วยตัวเองแล้ว
มันจะชั่วได้อย่างไร --- หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
29. ถ้าเราบริหารจัดการความโกรธเกลียดได้พื้นที่ในจิตใจเราก็จะเป็นพื้นที่แห่งความสุขมากกว่าเป็นพื้นที่
แห่งความทุกข์ --- ท่าน ว.วชิรเมธี 
30. การทำตัวให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นง่ายแต่จะสร้างสมบุญให้มีบารมีนั้นเป็นเรื่องยากต้องเป็นผู้ให้ด้วยธรรม
อันบริสุทธิ์จริง --หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
31. มนุษย์ จะทุกข์ได้ ก็เพราะว่ายึดในอดีตฟุ้งในอนาคต ที่ยังมาไม่ถึงและไม่รู้หน้าที่ในปัจจุบันจึงทำให้ มนุษย์นั้น หาหลัก หาทางไป ไม่เจอ --- สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
32. ความเพียรชนะโชคชะตาความเพียรของมนุษย์เทวดาก็กีดกันไม่ได้ ---- พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
33. ล้างความชั่วไม่โต้ตอบด้วยความชั่วเอาน้ำสะอาดมาล้างสิ่งสกปรกสถานที่นั้นก็สะอาด
ปราศจากสิ่งชั่วร้าย  --- พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
34. ใจเราเองยังไม่ถูกใจเราเลยแล้วจะให้คนอื่นมาถูกใจเรามันก็คงเป็นไปได้ยาก ---- โอวาทธรรม หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล 
35. บุคคลที่ทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ยากทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากบุคคลนั้นจะเข้าถึง
ความสำเร็จของชีวิต ---- หลวงปู่แหวน สุจิณโณ 
36. ไม่ผูกโกรธต่อเขาเรา..ก็จะไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเขาเมื่อเราไม่มีความคิดแก้แค้นเวรทุกอย่าง
..ก็สิ้นสุดลง.. ---สมเด็จพระญาณสังวร ฯ
37. คนที่เกิดมามีแต่คนคอยช่วยเหลือถือว่าเป็นคนมีบุญแต่คนที่เกิดมา แล้วได้ช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่มีบุญมากกว่า ---สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริญายก
38. งานที่สุจริตทุกงานล้วนเป็นงานที่มีเกียรติคนสุจริตทุกคนล้วนเป็นคนที่น่านับถือ --- ท่าน ว.วชิรเมธี
39. ธรรมะไม่ต้อง ไปหา ที่ป่า ที่เขาไม่ต้องไปหาที่ไหนให้หาที่ใจเจ้าของ...--- หลวงปู่แบน ธนากโร 
40. ทำไมคนชั่วยังได้ดีอยู่เสมอเพราะบุญเก่ายังมีผลอยู่ความชั่วในปัจจุบันยังไม่สนองแต่เมื่อบุญเก่า
หมดเมื่อไร บาปที่ทำไว้จะให้ผลทันที --- หลวงปู่ทิม อิสริโก
41. ทำเพื่อตนเองมากไป สังคมของเราเวลานี้ไม่มองเพื่อนมนุษย์ว่าเป็นมนุษย์เหมือนเราจะมองแต่
ในแง่เขา แง่เรา ---พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
42. ในดีมีเสีย ในเสียมีดี ดังนั้นอย่ามองอะไรเพียงด้านเดียวเพราะในมุมมืดอาจมีจุดสว่างที่คุณคาดไม่ถึง
และหากที่สุดแล้ว ยังหาทางออกไม่เจออย่างน้อยคุณก็พบกับประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่า
และได้เรียนรู้ความจริงของชีวิต ---- หลวงพ่อชา สุภทฺโท
43. มีแต่ใจของสัตว์โลกเท่านั้นที่ไม่สงบและวุ่นวายอยู่แล้วก็ใช้คำพูดว่า..โลกวุ่นวายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ทำใจให้สงบ เพราะความวุ่นวายมันไม่ใช่เกิดจากโลกมันเกิดจากใจที่ไม่สงบ---- หลวงปู่แบน ธนากโร
44. ความทุกข์เป็นบทเรียนที่ประเสริฐของชีวิต และเป็นเหตุกระตุ้นเตือน ให้ก้าวไปข้างหน้าพวกเราทั้งหลายจึงไม่ควรย่อท้อต่ออุปสรรคควรเห็นว่าอุปสรรคเป็นเครื่องสร้างกำลังใจและเป็นปากทางไปสู่ความสำเร็จในภายหลัง ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจของเรามากๆ เราจะให้อภัยซึ่งกันและกันได้มากขึ้นเมื่อมีการอภัยให้กันได้มากขึ้นความตึงเครียดในใจก็จะไม่มี ----สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริญายก
45. เมื่อได้ยินอะไรในทางที่เสียแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเสียเพราะเพียงแต่เขาพูดกันต้องใคร่ครวญพิจารณา
ให้ดีเสียก่อนในลักษณะฟังหูไว้หู ถ้ายังไม่เห็นที่ประจักษ์ด้วยตนเองก็อย่าเพิ่งไปต่อหรือไปเสริมให้เกิดความเสียหายขึ้น ---สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
46. การขับรถอย่างระมัดระวังไม่ประมาทสำคัญกว่าการเจิมอย่างโบราณท่านว่าวิ่งไม่ดูตาม้าตาเรือก็ชนกันตายการขับรถจะต้องดูทาง ถ้ามันคดโค้งจะต้องระมัดระวัง ----หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
47. ยิ่งให้ ยิ่งได้ อันนี้เป็นหลักการที่เราควรจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน ให้นึกทุกวันว่า วันนี้เราจะทำประโยชน์อะไรแก่ใครได้บ้างแล้วก็ทำ ---- หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 
48. ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง-หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
49. ผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์คนละความชนะและความแพ้ได้แล้วสงบใจได้ย่อมนอนเป็นสุข
--- หลวงปู่ศุข เกสโร
50. จิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาแม้จะแก่เฒ่าชราลงไปร่างกายจะถอยกำลังอ่อนแอลง
แต่จิตใจและปัญญาก็เข้มแข็งอยู่ได้จิตใจและปัญญาที่พัฒนาดีแล้วนั่นแหละคือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต
---พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
51. ความดีที่สมบูรณ์แบบถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่เราได้ทำความดีสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
---ท่าน ว.วชิรเมธี
52 . 
ชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทาน ศีล เมตตา และกตัญญู ชีวิตที่มีความดี อาจมิใช่
ความยิ่งใหญ่ แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น ----หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
53. ถ้าอะไร เราไม่ได้ทำไว้ อยากได้ มันก็ไม่มาถ้าได้ทำไว้แล้ว สร้างไว้แล้วไม่อยากได้ มันก็ได้ นี่แหละ "บารมี"
---หลวงปูฝั้น อาจาโร
54. ยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้ ----หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
55. ในโลกนี้ มีทั้งสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจ เราจะเป็นทุกข์ เพราะสิ่งที่เรารัก และหวงแหนมากทั้งนั้น
สิ่งเหล่านี้ ทุกคนต้องเจอ นี่คือแก่นแท้ ---- หลวงปู่แบน ธนากโร 
56. โลกของเรามีความสุขที่แท้จริง มีความทุกข์ที่แท้จริงหรือไม่ตอบว่า มีเพราะโลกเรามีทั้งสุขและทุกข์
และไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งสองอย่างเกิดได้กับทั้งกายและใจ เพียงแต่ไม่เที่ยงไม่เหมือนความทุกข์ยั่งยืนกว่าและความทุกข์นั้นบางอย่างดูเที่ยงแท้กว่ากันมาก ----หลวงปู่เสน ปัญญาธโร
57. เราทำมาหากิจ ก็จงทำกิจโดยซื่อสัตย์สุจริต มีความอุตสาหะ หมั่นเพียรอย่าได้คิดเบียดเบียน
คนอื่นให้เกิดความเดือดร้อน --- หลวงปู่ศุข เกสโร
58. อย่าคิดว่าเราเป็นคนสำคัญ ให้ทำตนเป็นแบบปกติธรรมดา ๆ นี่แหละดีที่สุด
เมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญแล้วเมื่อผู้อื่นไม่ให้ราคาเรา ไม่นับถือ ให้ความสำคัญเราแล้ว จิตใจเราจะเป็นทุกข์ร้อน สับสนวุ่นวายไปตามกระแสโลกธรรม   ---- ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้